Ποιος μπορεί να κάνει Capoeira;

Η Capoeira είναι ένα άθλημα όπου δεν υπάρχουν διαφορές και διακρίσεις ούτε στην ηλικία ούτε στο φύλο του ασκούμενου. Μπορούν να συμμετέχουν όλοι, άντρες και γυναίκες, παιδιά άνω των 5 ετών αλλά και άνθρωποι μεγαλύτερης ηλικίας!

01 02
Παιδιά άνω των 5 ετών Άνθρωποι μεγαλύτερης ηλικίας

Categories: Capoeira